ZIVA DESIGN je most medzi generáciami v rodine. Generačné posolstvo. Prenos tradície do súčasnosti.  Produkt ručnej výroby, atraktívny pre dnešnú generáciu,

 Rodinná tradícia tkanie na humne Rejdová

 

150 ROČNÁ RODINNÁ TRADÍCIA

V našej rodine máme kultúrne a duchovné dedičstvo. To nemá každý!

Narodila som sa na Gemeri, v malej dedinke Rejdová, ktorej obyvatelia sa v minulosti zaoberali chovom oviec a poľnohospodárstvom, s čím prichádzali ruka v ruke aj spracovanie vlny a výroba tkanín z ľanu a konope. Toto remeslo pripadlo v rodine ženám. V našom rode vynikali ženy dôvtipom a usilovnosťou, každá z generácií žien prispela k remeslu ručné tkanie niečím novým.

 

1. PRASTARKÁ

Tkanie na humne

Na fotografii je moja prastará mama Mária Molčan Bezeková. Fotka vznikla po druhej svetovej vojne,  približne v rokoch 1948 - 1949 a nafotil ju známy sochár, dizajnér, výskumník, publicista a milovník prírody Václav Kautman.

 Starka  z Rejdovej

2. STARKÁ

Majsterka ľudovej umeleckej výroby UĽUV

 

Toto je moja stará mama, Mária Bezeková,  ktorá doviedla remeslo tkania až na takú úroveň, že získala titul Majsterky ľudovej umeleckej výroby v roku 1989. Starká, dokázala na krosnách vyrobiť všetko, čo jej výtvarníčky v ÚĽUV navrhli. Nite života sa pretrhli 12.11.2022

 Mama tkanie v kroji

3. MAMA

 V ľudovom kroji z Rejdovej

 

Na tejto fotografii zapózovala moja mama Mária Mihóková, keď mala 16 rokov,  pre časopis a knihu Krásy Slovenska v roku 1974. Je oblečená v slávnostnom Rejdovskom kroji, ktorý je zdobený výšivkou.

4. DCÉRA JANA

Som 4. generácia v rodine

 

Spolu s rodinou sa nažíme rozvíjať 150 ročnú rodinnú tradíciu pod značkou Z I V A DESIGN. Usilujeme sa, jednému z najstarších svetových remesiel a slovenskej tradícií dať nadčasový rozmer v interiérovom dizajne a architektúre.

Po práci v celkom inom odvetví som neodolala rodinnej tradícií. Vyrastala som medzi látkami a niťami. Počúvala klepot krosien a rozprávanie starej mami. Odrazu som mala celkom jasno v tom, ako sa má môj život zmeniť. 

  majsterka umeleckej vyroby na slovensku

Majsterka ľudovej umeleckej výroby,

ktorá s láskou odovzdala do základov značky Z I V A DESIGN svoje dlhoročné vedomosti a zručnosti z rodinného remesla ručné tkanie.

  Jana Zifčáková so starou mamou z Rejdovej

Jej miniatúrne zeleno ružové koberčeky v 70. rokoch obleteli svet, kedy ich tkala pre slávne slovenské domčeky pre bábiky, do Holandska.

Mária Bezeková

Starká z Rejdovej, Gemer

Tradícia, ktorá hreje pri srdci

Len to, čo je tvorené s vášňou, má skutočnú hodnotu. Zbierka tkaných vzorkovníc, diplom, redakčné telévizne reportáže, tkáčsky člnok vyhobľovaný rukami žien v rodine, to všetko a oveľa viac, si ceníme v rodine ako poklad, ktorý nám tu generácie pred nami zanechali. 

 prírodný koberec z bavlny

Značka ZIVA DESIGN dnes

Vyberte si produkty