Všeobecné obchodné podmienky

1.    Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou ZIVA Design Studio s.r.o. (zivadesign.sk) a jej zákazníkmi. 

Predávajúci
ZIVA Design Studio, s.r.o 
Lošonec 152
91904 Lošonec, Slovenská Republika
IČO: 50855808
IČ DPH: SK2120500151
Tel.: +421 918 965 270
E-mail: ziva@zivadesign.sk
Banka: Tatra Banka, a.s. 
IBAN: SK26 1100 0000 0029 4609 3251
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 39848/T

Kupujúci je osoba nakupujúca tovar na internetovej stránke elektronického obchodu www.zivadesign.sk (ďalej len „e-shop“), a to ako maloobchodný zákazník – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania/povolania (spotrebiteľ) alebo veľkoobchodný zákazník – fyzická alebo právnická osoba (podnikateľ).

2.    Kontaktné údaje

Osobný odber objednávok
Ateliér – ZIVA Design Studio s.r.o. 
Adresa: Lošonec 152, 91904
Telefón: +421 918 965 270
E-mail: ziva@zivadesign.sk

Otváracia doba:
Pondelok-Piatok 10.00-16.00

Zodpovedná osoba: 
Mgr. Janka Žifčáková
Mobil: +421918965270

Orgán dozoru
V zmysle zákona č. 128/2000 Z.z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia. 

Kontakt:
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru:
tt@soi.sk
tel. č. 032/640 01 09

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť zákazníci za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. 

Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetu tým, že vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Kupujúci má povinnosť vyplniť všetky povinné údaje, ktoré sú potrebné pre správne a rýchle vybavenie objednávky. Objednávky môžu byť zbierané aj prostredníctvom Instagramu, facebooku a iných podobných platforiem. 
Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh, kedy má kupujúci možnosť túto objednávku zrušiť. Ak objednávku mailom, alebo telefonicky zákazník nezruší do 24 hodín od jej odoslania, považuje sa za záväznú. Predávajúci objednávku vždy potvrdí mailom, pričom zároveň doručí mailom predbežnú faktúru, ktorú kupujúci musí uhradiť najneskôr do 2 dní od potvrdenia objednávky tovaru predávajúcim. Po úhrade predávajúci zašle tovar zvoleným spôsobom, a to prostredníctvom DPD, Slovenská pošta, prípadne si kupujúci tovar vyzdvihne osobne, ak sa na tom strany v objednávke dohodli. 
Predávajúci nezasiela tovar na dobierku, ibaže by sa s kupujúcim na tom vyslovene dohodli.

3.    PODMIENKY DODANIA

Tovary uverejnené v e-shope ako „na sklade“ expedujeme do 3  dní od potvrdenia objednávky a pripísania platby za tovar na účet predávajúceho.
Tovary na predobjednávku, tak ako sú uverejnené v e-shope, je možné predobjednávať podľa inštrukcií pri jednotlivých položkách. Po zaplatení Kupujúcim za predobjednaný tovar v časovom horizonte, kedy sa predobjednávky prijímajú, predávajúci po zhromaždení všetkých predobjednávok oznámi kupujúcemu termín, kedy bude tovar expedovať. 
Tovary na objednávku, ktoré zahŕňajú zákazkovú výrobu alebo interiérové koncepty sú tovary, ktorých niektoré osobitné kritériá (materiál, farba, štruktúra, vzor, rozmer, termín, spôsob dodania) stanovuje kupujúci osobitne, o čom sa obe strany vždy dohodnú individuálne. Na základe dohovoru medzi stranami potom predávajúci pošle kupujúcemu písomné potvrdenie dohodnutých parametrov spolu s faktúrou. Predávajúci v tomto prípade môže vyžadovať zaplatenie zálohy vo výške 100 percent hodnoty objednaného tovaru. 
Spolu s tovarom zasielame v balíku aj faktúru, ktorá slúži zároveň aj ako dodací list. V prípade ak časť objednávky nemáme skladom po dohode vám môžeme zaslať tovar po častiach, pričom výšku dopravných nákladov hradí predajca.
Cena poštovného:
o     je určovaná v zmysle sadzobníkov poskytovateľ prepravných služieb

Spôsob platby:
o    Platba prevodom vopred na účet predávajúceho.
o    Platba platobnou kartou cez platobnú bránu TrustPay
o    Platobný link.

Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v polovičnej výške, ako je uvedené v prvom bode. 

4. AKO PLATIŤ

Po uskutočnení objednávky bude na váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. V prípade, že ste zvolili platbu prevodom, riaďte sa údajmi uvedenými v predbežnej faktúre, ktorá vám bola doručená po objednaní tovaru mailom. Daňový doklad posielame spolu s tovarom.

Všetky uvádzané ceny sú vrátane 20 % DPH.
 

5. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná záručná doba v trvaní 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru. Pri mechanickom poškodení výrobku kupujúcim skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach kupujúcim táto záruka zaniká. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu. Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci len vtedy, ak neboli spôsobené kupujúcim. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru od prepravcu tento tovar skontrolovať, v prípade poškodenia tovaru pri preprave tovar neprebrať. Prípadné chyby v objednávke, ako chýbajúca časť objednávky, zlá farba, alebo rozmer produktu je nutné nahlásiť čo najskôr mailom, pre rýchle vybavenie nápravy.
Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome. Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho, a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.
Kupujúci má právo požadovať odstránenie chýb v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo výmenu tovaru za ten istý. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť (zlá farba, alebo rozmer produktu) má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Kupujúci nemá právo žiadať výmenu tovaru za iný, ak je tovar, ktorý predtým objednal dostupný. 
V prípade reklamácie je kupujúci povinný doručiť tovar na adresu predávajúceho Lošonec 152, 91904 Lošonec, Slovenská Republika. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Po obdržaní tovaru, písomnej reklamácií a kópie faktúry je predávajúci povinný do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania. Formulár nájdete TU Reklamačný formulár

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Upozornenie: S ohľadom na ust. § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. nie je možné vrátiť tovar, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. V našom e-shope je možné si zakúpiť personalizovaný tovar, resp. tovar na objednávku. Podľa tohto zákona spotrebiteľom pri tomto tovare NEMÁ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, napríklad mailom.
Tovar musí byť v stave, v akom bol kupujúcemu doručený. Nesmie byť použitý, nalepený, prilepený a nesmie mať odstránené ochranné fólie. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar pošleme prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar, ktorý bude doručený dobierkou na našu adresu nebude vyzdvihnutý.
Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný (ak mu tovar bol doručený) doručiť tovar na adresu predávajúceho: Lošonec 152, 91904 Lošonec, Slovenská Republika.

Upozornenie:
S ohľadom na ust. § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z.z. nie je možné vrátiť tovar, ktorý je zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa. V našom e-shope je možné si zakúpiť tovar v ktorom si spotrebitelia vyberajú vlastné farby, farebné variácie alebo upravujú štandardné rozmery. Podľa tohto zákona spotrebiteľom pri tomto tovare NEMÁ právo odstúpiť od zmluvy. Prosíme preto ctených zákazníkov aby od zmluvy pri tomto tovare neodstupovali, nakoľko tovar Vám bude vrátený a budeme od Vás požadovať úhradu za poštovné. V prípade neprevzatia dobierky s takýmto tovarom, je zákazník povinný uhradiť 100% kúpnej ceny tovaru+náklady na poštovné a náklady na poštovné za vrátenie zásielky+ náklady na znovuposlanie balíka, prevodom na účet v banke vopred. Formulár nájdete TU Odstupenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku.

7. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH OCHRANA

Ochrana osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
o    právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
o    právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona
… spočíva vo vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú vaše údaje spracovávane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
… právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
… právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
… právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
… právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
… právo na prenosnosť osobných údajov,
… právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve, zaslania potvrdenia objednávky a zaslania sms o stave objednávky.

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.

UPOZORNENIE:
Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely SMS marketingu súhlasil so zasielaním SMS správ na kontaktné telefónne číslo.
Osobné údaje pre SMS marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo sú poskytnuté na dobu piatich rokov.

Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom odškrtnutia políčka v užívateľskom účte používateľa (ak kupujúci požiadal o vytvorenie užívateľského účtu). Z našej strany vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

8. NA KONIEC
Kupujúci vyhlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito podmienkami predaja a že s nimi súhlasí.
Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/…orov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.