OBČIANSKE ZDRUŽENIE ZIVA ĽUĎOM

Názov: ZIVA  ĽUĎOM

Právna forma: občianske združenie

Sídlo: Lošonec 152, 919 04, Trnavský kraj

IČO: 53212118

 

Ciele a zámery občianskeho združenia sú: 

 • zachovávanie, ochrana, podpora, rozvoj a propagácia kultúrneho dedičstva a kultúry, vrátane umeleckých tradícií a hodnôt,
 • prezentovanie zvykov, ostatných tradícií, remesiel a histórie, najmä Gemera pre budúce generácie,
 • uchovávanie tkáčskej tradície zriadením tkáčskej izby a výučbou udržiavať záujem o túto tradičnú techniku,
 • organizovania tvorivých dielní zameraných hlavne na výučbu tkáčskej techniky a ďalších tradičných techník,
 • rozvoj tradičnej remeselnej výroby,
 • podpora vzdelávania,
 • organizovanie workshopov a kurzov,
 • podpora Rómskej komunity,
 • podpora iných sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľov,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • podpora zdravia, zdravého životného štýlu,
 • realizácie vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí zameraných na zvýšenie verejného povedomia ku kultúrnemu dedičstvu a spoločenským hodnotám,
 • organizovania kultúrno-spoločenských podujatí, športovo-rekreačných aktivít, vydávania publikácii umožňujúcich zviditeľnenie kultúrneho, historického a prírodného bohatstva a dedičstva,
 • organizovania praktických workshopov, súťaží, športovo-rekreačných aktivít,
 • podpory cestovného ruchu a vytváranie esteticky príťažlivého prostredia, 
 • spolupráce so štátnymi a neštátnymi inštitúciami v SR i v zahraničí,
 • podporovanie a participácia na aktivitách občianskych združení, nadácii a ďalších komunít obdobného zamerania,
 • získavanie finančných a materiálnych darov a príspevkov,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti.