"Great discoveries and improvements invariably involve the cooperation of many minds" 

 Alexander Graham Bell

 Jana Ziva

Jana Ziva

Zakladateľ značky & Produkt Dizajnér

O MNE

Narodila som sa na Hornom Gemeri, v Rejdovej. Vyštudovala som Evanjelické bilingválne gymnázium v Tisovci so zameraním na anglický jazyk a po ňom pedagogickú fakultu UK v Bratislave.  Pred osemnástimi rokmi som sa s rodinou presťahovala do Trnavského kraja, žili sme  v Smoleniciach a  neskôr sme svoj nový domov našli v tichej dedinke Lošonec. Pracovne som sa dlhoročne pohybovala v oblasti strategickej komunikácie, spolupodieľala som sa na vedecko publikačnej činnosti pre profesora Štefana Kassaya, pri tvorbe obsahu pentalógie Podnik a podnikanie, Strategická komunikácia. Získané vedomosti z oblasti strategickej komunikácie som úspešne aplikovala pre slovenskú výrobnú spoločnosť, pôsobiacu v svetlárenskom odvetví a pre nadnárodnú holandskú skupinu, pôsobiacu v recyklačnom odvetví. Po pätnástich rokoch strávených v oblasti strategickej komunikácie som sa rozhodla ísť vlastnou cestou. Ísť tam, kam nejdú všetci. Zmeniť uponáhľaný životný štýl. Načerpať pozitívnu energiu. Inšpirovaná 150 ročnou rodinnou tradíciou, kultúrnymi koreňmi a rodinou som v roku 2019 založila značku ZIVA DESIGN.