Jana Žifčáková zakladateľka ZIVA Design

JANA

Zakladateľka

O MNE 

 

Narodila som sa na Hornom Gemeri, v Rejdovej. Vyštudovala som Evanjelické bilingválne gymnázium v Tisovci a po ňom pedagogickú fakultu UK v Bratislave.  Pred osemnástimi rokmi som sa s rodinou presťahovala do Trnavského kraja, žili sme jedno desaťročie v Smoleniciach a  neskôr sme svoj nový domov našli v tichej dedinke Lošonec. Pracovne som sa dlhoročne pohybovala v oblasti strategickej komunikácie, spolupodieľala som sa na vedecko publikačnej činnosti pre profesora Štefana Kassaya, pri tvorbe obsahu pentalógie Podnik a podnikanie, Strategická komunikácia. Získané vedomosti z oblasti strategickej komunikácie som úspešne aplikovala pre slovenskú výrobnú spoločnosť, pôsobiacu v svetlárenskom odvetví a pre nadnárodnú holandskú skupinu, pôsobiacu v recyklačnom odvetví. Po pätnástich rokoch strávených v oblasti strategickej komunikácie som sa rozhodla ísť vlastnou cestou. Ísť tam, kam nejdú všetci. Zmeniť uponáhľaný životný štýl. Načerpať pozitívnu energiu. Inšpirovaná 150 ročnou rodinnou tradíciou, kultúrnymi koreňmi a rodinou som v roku 2019 založila spoločnosť ZIVA Design Studio a značku ZIVA DESIGN. 

 

 Gabriela fotografka

GABINA

Fotografka

FOTO MOMENTY 

„Zarámovanie dôležitého momentu, zastavenie času a príbehy za prvými produktovými fotografiami, artefakty z histórie a tradície v rodine, fotografie z procesu tkania v ateliéri, umelecké fotografie "Na tráve" – to je niečo, s čím som prispela k rastu značky ZIVA DESIGN,“

Gabriela Weissová, Pezinok

 Peter Uhrín

Peter Uhrín

Howkstudio, Košice

UMENIE MÁ ZÁKLAD V OBYČAJNOM ŽIVOTE

„Vracať sa ku koreňom je podstatná vec. Remeslo v pravde, v múdrosti a jednoduchosti je predpokladom zdravého umenia. Umenie, ktoré má základ v „obyčajnom živote“. ZIVA  prináša víziu umenia v skutočnom remesle. Remeslo, ktoré je tkané s láskou."  Vytvorili sme sériu dokumentárnych fotografií z ručného tkania so starkou z Gemera. 

"Pokrok a veľké objavy vždy vyžadujú spoluprácu viacerých myslí."  Alexander Graham Bell