V živote stretneme ľudí, ktorých stretnúť máme.

 Gabriela fotografka

Gabriela Weissová

Fotografka, Pezinok

ZARÁMOVANÉ MOMENTY

„Zarámovanie dôležitého momentu, zastavenie času a príbehy za prvými produktovými fotografiami, artefakty z histórie a tradície v rodine, fotografie z procesu tkania v ateliéri, umelecké fotografie "Na tráve" – to je niečo, s čím som prispela k rastu značky ZIVA DESIGN,“

 

 Peter Uhrín

Peter Uhrín

Howkstudio, Košice

UMENIE MÁ ZÁKLAD V OBYČAJNOM ŽIVOTE

„Vracať sa ku koreňom je podstatná vec. Remeslo v pravde, v múdrosti a jednoduchosti je predpokladom zdravého umenia. Umenie, ktoré má základ v „obyčajnom živote“. ZIVA  prináša víziu umenia v skutočnom remesle. Remeslo, ktoré je tkané s láskou."  Vytvorili sme sériu dokumentárnych fotografií z ručného tkania so starkou z Gemera.